Επενδυτικές Σχέσεις - 21.04.2004

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
Ανακοίνωση

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου


Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 21.04.04 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ως εξής:


1. κ. Ιωάννης Παλαιοκρασσάς (Πρόεδρος Δ.Σ./ μη εκτελεστικό μέλος)
2. κ. Στέργιος Νέζης (Διευθύνων Σύμβουλος / εκτελεστικό μέλος)
3. κ. Χαράλαμπος Δαυίδ (μη εκτελεστικό μέλος)
4. κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος (Εκπρόσωπος Μειοψηφίας / μη εκτελεστικό μέλος)
5. κ. Γεώργιος Κονταξής (μη εκτελεστικό μέλος)
6. κ. Ευάγγελος Κρουσταλλάκης (μη εκτελεστικό μέλος)
7. κ. Παναγιώτης Λόφτσαλης (Εκπρόσωπος Εργαζομένων / μη εκτελεστικό μέλος)
8. κ. Ευάγγελος Μαγείρου (μη εκτελεστικό μέλος)
9. κ. Ιωάννης Μάνος (Εκπρόσωπος Μειοψηφίας / μη εκτελεστικό μέλος)
10. κ. Ιωάννης Παναγόπουλος (Εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε. / μη εκτελεστικό μέλος)
11. κ. Αναστάσιος Πέτρου (Εκπρόσωπος Εργαζομένων / μη εκτελεστικό μέλος)

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει στις 08/01/2007, πλην των Μελών Δ.Σ. Εκπροσώπων των Εργαζομένων κ.κ. Π. Λόφτσαλη και Α. Πέτρου, που λήγει στις 04/02/2007Αθήνα, 21 Απριλίου 2004
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form