Επενδυτικές Σχέσεις - 11.05.2004

Ορισμός Εσωτερικών Ελεγκτών ΔΕΗ Α.Ε.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.


                                                             Ανακοίνωση
                                                        (Αρ./Ημ. 1/11-5-04)

Σύμφωνα με την απόφαση 5/204/14-11-2000, άρθρο 4 η εταιρία γνωστοποιεί ότι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ'αριθμ 72/4-5-2004 απόφασή του, κατά την μερική τροποποίηση της απόφασης ΔΣ υπ'αριθμ. 38/25-2-2004 ,όρισε, εκ των μελών του ΔΣ της εταιρίας, τον κ. Ευαγγ. Κρουσταλλάκη, όπως μαζί με τον κ. Ιωαν. Μάνο, ο οποίος ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση, ασκούν σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002, την εποπτεία των Εσωτερικών Ελεγκτών της ΔΕΗ Α.Ε.Αθήνα, 11 Μαΐου 2004

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form