Επενδυτικές Σχέσεις - 26.02.2004

Ορισμός εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 25.2.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την προσθήκη δυο μελών εκπροσώπων των εργαζομένων, ως εξής:

1. κ. Δημήτριος Παπούλιας (πρόεδρος Δ.Σ./ μη εκτελεστικό μέλος)

2. κ. Στέργιος Νέζης (Διευθύνων Σύμβουλος / εκτελεστικό μέλος)

3. κ. Μιλτιάδης Γαργαρέτας (μη εκτελεστικό μέλος)

4. κ. Δημήτριος Γεωργαράκης (μη εκτελεστικό μέλος)

5. κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος (εκπρόσωπος Μειοψηφίας / μη εκτελεστικό μέλος)

6. κ. Παναγιώτης Λόφτσαλης (εκπρόσωπος εργαζομένων / μη εκτελεστικό μέλος)

7. κ. Ιωάννης Μάνος (εκπρόσωπος Μειοψηφίας / μη εκτελεστικό μέλος)

8. κ. Ιωάννης Παναγόπουλος (εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε. / μη εκτελεστικό μέλος)

9. κ. Αναστάσιος Πέτρου (εκπρόσωπος εργαζομένων / μη εκτελεστικό μέλος)

10. κ. Βασίλειος Τραπεζάνογλου (μη εκτελεστικό μέλος)

11. κα. Ελένη Τσαμαδού (μη εκτελεστικό μέλος)Αθήνα 25/2/2004

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form