Επενδυτικές Σχέσεις - 21.04.2004

Καταβολή Μερίσματος στους Μετόχους της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

 


Η Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Απριλίου 2004, αποφάσισε μέρισμα 162.400.000,00 Ευρώ για την εταιρική χρήση 1.1.2003-31.12.2003, ή 0,70 Ευρώ ανά μετοχή. Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2004 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος. Το μέρισμα θα καταβληθεί εντός του Μαΐου 2004.Αθήνα, 21 Απριλίου 2004                                                                       ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form