Επενδυτικές Σχέσεις - 25.11.2004

Δωρεάν διανομή μετοχών σε 3.595 μετόχους στις 30/11/2004


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                      Αρχίζει η δωρεάν διανομή μετοχών σε 3.595 μετόχους


Αρχίζει η διανομή των δωρεάν μετοχών σε 3.595 εργαζόμενους της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., οι οποίοι διακράτησαν για 12 μήνες του τίτλους που απέκτησαν από την ιδιωτική τοποθέτηση (προς τους εργαζόμενους και τα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε.) τον Οκτώβριο του 2003, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Η αναλογία των δωρεάν μετοχών είναι μία για κάθε δέκα και μέχρι 200 δωρεάν μετοχές ανά ιδιώτη επενδυτή που διακράτησε μέχρι και 29 Οκτωβρίου 2004, οπότε και συμπληρώθηκε το 12/μηνο διαπραγμάτευσης των συγκεκριμένων μετοχών. Το σύνολο των μετοχών που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 117.285 τεμάχια επί συνόλου 232.000.000 μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε. Οι μετοχές θα μεταβιβαστούν από το Ελληνικό Δημόσιο στους δικαιούχους εξωχρηματιστηριακά στις 30 Νοεμβρίου του 2004.


Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2004


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form