Επενδυτικές Σχέσεις - 28.05.2004

Αρχίζει η δωρεάν διανομή μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε. σε 20.737 μετόχους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                            (Αρ/Ημ: 3/25-5-04)


                                 Αρχίζει η δωρεάν διανομή μετοχών σε 20.737 μετόχουςΑρχίζει η διανομή των δωρεάν μετοχών σε 20.737 Μετόχους της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., οι οποίοι διακράτησαν για 6 μήνες τους τίτλους που απέκτησαν με δημόσια εγγραφή τον Οκτώβριο του 2003, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Η αναλογία των δωρεάν μετοχών είναι μία για κάθε δέκα και μέχρι 200 δωρεάν μετοχές ανά ιδιώτη μη θεσμικό επενδυτή που διακράτησε τους τίτλους που απέκτησε με την δημόσια εγγραφή του 2003 μέχρι και 30 Απριλίου 2004, οπότε και συμπληρώθηκε το 6/μηνο διαπραγμάτευσης των συγκεκριμένων μετοχών. Το σύνολο των μετοχών που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 637.488 τεμάχια επί συνόλου 232.000.000 μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε. Οι μετοχές θα μεταβιβαστούν από το Ελληνικό Δημόσιο στους δικαιούχους εξωχρηματιστηριακά στις 28 Μαΐου του 2004.


 Αθήνα, 25 Μαΐου 2004


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form