Επενδυτικές Σχέσεις - 16.11.2004

Αντικατάσταση μη εκτελεστικού μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                                                                               ANAΚΟΙΝΩΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου 2004 εξέλεξε, σύμφωνα με την παράγραφο 5α) τoυ άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας, τον κ. Μανιατάκη Δημήτριο-Αντώνιο, μη εκτελεστικό μέλος, στη θέση του εκλιπόντος μέλους Κονταξή Γεωργίου και για το υπόλοιπο της θητείας του.

   ΑΘΗΝΑ 17/11/2004Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form