Επενδυτικές Σχέσεις - 11.10.2004

Ανακοίνωση δωρεάν μετοχών λόγω διακράτησης από τους μετόχους που εργάζονται στη ΔΕΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

                                                                      Ανακοίνωση
                                Διανομή δωρεάν μετοχών λόγω διακράτησης.


Οι μέτοχοι-εργαζόμενοι της ΔΕΗ Α.Ε. για τις μετοχές που απέκτησαν από την Ιδιωτική Τοποθέτηση του Οκτωβρίου 2003 και θα διακρατήσουν μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 29ης Οκτωβρίου 2004, θα λάβουν δωρεάν μία μετοχή ανά δέκα μετοχές. Ο ανώτατος αριθμός δωρεάν μετοχών είναι 200 μετοχές ανά μέτοχο-εργαζόμενο της ΔΕΗ.

Η ημερομηνία κατανομής των δωρεάν μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.
ΑΘΗΝΑ, 11 Οκτωβρίου 2004
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form