Επενδυτικές Σχέσεις - 18.01.2023

Παροχή χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για Φωτοβολταϊκά Πάρκα ισχύος 230 MW

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023

 

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της χρηματιστηριακής ανακοίνωσης  της 5.7.2021, ανακοινώνει ότι η ΕΤΕπ θα παράσχει χρηματοδότηση € 28,5 εκατ. για την κατασκευή τριών Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην Κοζάνη στη Δυτική Μακεδονία συνολικής ισχύος 230 MW. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα ανέλθει έως το μέγιστο ποσό των  € 35 εκατ. τους επόμενους μήνες. Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ ύψους € 28,5 εκατ. αποτελεί μέρος μίας κοινοπρακτικής δομής χρηματοδότησης τύπου «Project Finance» συνολικού ύψους €102,4 εκατομμυρίων, η οποία περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες δανειακές γραμμές ύψους €95,1 εκατομμυρίων και μεσοπρόθεσμες δανειακές γραμμές χρηματοδότησης κατασκευαστικού ΦΠΑ ύψους €7,3 εκατομμυρίων. Η ΕΤΕπ συνεργάστηκε με την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος οι οποίες κάλυψαν, κατ' ισομοιρίαν, το 70% των μακροπρόθεσμων δανειακών γραμμών και το 100% της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης ΦΠΑ.

Ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form