Επενδυτικές Σχέσεις - 27.03.2023

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

Αθήνα,  27  Μαρτίου 2023

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.  (“ΔΕΗ”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε στις 23.3.2023 και 24.3.2023 από την εταιρεία Goldman Sachs Group, Inc., η Goldman Sachs Group, Inc. κατείχε έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled entities) δικαιώματα ψήφου στη ΔΕΗ ως εξής:

Ημερομηνία γνωστοποίησης

Ημερομηνία υπέρβασης ή επίτευξης του ορίου

Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές  σύμφωνα με το αρ.10 του ν. 3556/2007

Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.α) του ν. 3556/2007

Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Swaps) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.β) του ν. 3556/2007

Συνολική συμμετοχή στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε

23.3.2023

21.3.2023

17.754.179

(ή 4,65%)

2.200.952

(ή 0,58%)

4.086

(ή 0,001%)

19.959.217

(ή 5,22%)

24.3.2023

22.3.2023

19.939.267

(ή 5,22%)

65.357

(ή 0,02%)

4.086

(ή 0,001%)

20.008.710 (ή 5,24%) 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form