Επενδυτικές Σχέσεις - 08.07.2022

Σύσταση κοινής εταιρείας μεταξύ της ΔΕΗ και MOTOR OIL

Αθήνα, 8  Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. («ΔΕΗ»), μετά την ανακοίνωση της 13.1.2022, και την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding – MOU) με την Motor Oil, ανακοινώνει την υπογραφή «Συμφωνίας Μετόχων», η οποία αποσκοπεί στη σύσταση νέας εταιρείας, της «Hellenic Hydrogen Α.Ε.», στην οποία η Motor Oil θα αποκτήσει 51% του μετοχικού κεφαλαίου και η ΔΕΗ 49% αυτού.

 

Η «Συμφωνία Μετόχων» και η ίδρυση της νέας εταιρείας τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, στις οποίες η συναλλαγή θα γνωστοποιηθεί.

 

Η  νέα εταιρεία θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου Υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero). 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form