Επενδυτικές Σχέσεις - 26.07.2022

Ορισμός Μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) της ΔΕΗ Α.Ε.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

 

 

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που ανεδείχθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29.6.2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή αυτού στις  5.7.2022 αποφάσισε, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ), τον ορισμό ως μελών της ΕΥΑΠ των εξής Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την αντίστοιχη ιδιότητα αυτών ως ακολούθως:

  1. Πύρρου Παπαδημητρίου, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. (Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.) ως Προέδρου της ΕΥΑΠ
  2. Δέσποινας Δοξάκη, (Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.) ως Mέλους της ΕΥΑΠ
  3. Στέφανου Θεοδωρίδη (Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.) ως Μέλους της ΕΥΑΠ

με τριετή θητεία, η οποία συμπίπτει με την αντίστοιχη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form