Ενημέρωση Επενδυτών - 05.04.2022

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

Αθήνα, 5 Απριλίου 2022

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022  

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2022.

 

5 Απριλίου 2022                                Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2021

 

5 Απριλίου 2022                                Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης                                                                                        για τα αποτελέσματα έτους 2021

 

5 Απριλίου 2022                                Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας                                                                                                   (www.dei.gr) της Ετήσιας Οικονομικής  Έκθεσης 2021  

 

26 Μαΐου 2022                                  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2022

 

29  Ιουνίου 2022                               Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων

 

6 Σεπτεμβρίου 2022                         Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2022

 

22 Νοεμβρίου  2022                         Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2022

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια μέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο. 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form