Ενημέρωση Επενδυτών - 12.04.2022

Επεξηγήσεις επί του μοναδικού θέματος της ΕΓΣ

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

 

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι οι επεξηγήσεις επί του μοναδικού θέματος - για το οποίο θα υφίσταται ψηφοφορία-  της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου  2022, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,  στην ενότητα “Επενδυτικές Σχέσεις”.

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form