Επενδυτικές Σχέσεις - 15.07.2022

Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της ΕΓΣ

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2022

 

 

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι οι επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος  της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2022, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,  στην ενότητα “Επενδυτικές Σχέσεις”.

 

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form