Επενδυτικές Σχέσεις - 28.11.2022

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 και 2 της ΕΓΣ

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2022

 

 

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 και 2  της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2022, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,  στην ενότητα “Επενδυτικές Σχέσεις”.

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form