Ενημέρωση Επενδυτών - 08.06.2022

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 της ΤΓΣ

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2022

 

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2022, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,  στην ενότητα “Επενδυτικές Σχέσεις”.

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form