Επενδυτικές Σχέσεις - 30.06.2022

Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις (σύμφωνα με τον ν. 4548/2018).

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

 

 

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

 

 

Ο Όμιλος ΔΕΗ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156  του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2021 ποσό ύψους € 51,32 εκατ.

 

Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής :

 

-   Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς ποσό ύψους € 50,25 εκατ.

 

-   Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 1,07 εκατ.

 

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form