Επενδυτικές Σχέσεις - 27.10.2022

Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την δημιουργία της εταιρείας HELLENIC HYDROGEN Α.Ε με την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022

 

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. («ΔΕΗ»), σε συνέχεια των από 13.1.2022 και 8.7.2022 ανακοινώσεων, ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 26.10.2022 ενέκρινε ομόφωνα τη δημιουργία της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία HELLENIC HYDROGEN Α.Ε. και μετοχική σύνθεση: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ  - 51%, ΔΕΗ - 49%.

Αντικείμενο της υπό σύσταση HELLENIC HYDROGEN Α.Ε. θα είναι η ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου Υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero).

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form