Επενδυτικές Σχέσεις - 24.02.2022

Απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2022

 

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της από 16.12.2021 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης και στο πλαίσιο των ενεργειών απορρόφησης των 100% θυγατρικών της εταιρειών με τις επωνυμίες «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και «Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε στις 23.2.2022 τo Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση των θυγατρικών, τις Λογιστικές Καταστάσεις Μετασχηματισμού της 30.11.2021 και τις σχετικές Εκθέσεις Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των υπόψη εταιρειών.

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form