Επενδυτικές Σχέσεις - 08.03.2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2022

 

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον N. 3556/2007, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 3.3.2022 από την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ), ολοκληρώθηκε στις 2.3.2022, κατόπιν εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, η αυτοδίκαιη, χωρίς αντάλλαγμα και απαλλασσόμενη από κάθε φόρο τέλος ή / και δικαίωμα τρίτων, μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών επί της ΔΕΗ Α.Ε. κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ (που αντιστοιχεί σε 39.440.000 κοινές μετοχές ή 10,32%) από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε., σε εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 147 του Ν. 4876/2021.

Κατόπιν τούτου το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. στη ΔΕΗ Α.Ε. ανέρχεται σε 34,12 % απευθείας/άμεσα με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει πλέον καμία συμμετοχή στη ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form