Επενδυτικές Σχέσεις - 29.06.2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

 

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (η «ΔΕΗ»), σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι όπως άλλωστε αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 29.6.2022, εξετάζει την θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην παρούσα φάση δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση εταιρικού οργάνου. 

Υπενθυμίζεται ότι, η ΔΕΗ πραγματοποιεί ήδη Αγορές Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το υφιστάμενο Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο ανακοινώθηκε στις 24.12.2021.

Η ΔΕΗ θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σε περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form