Επενδυτικές Σχέσεις - 29.06.2021

Tιτλοποίηση απαιτήσεων έως 60 ημέρες

Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 25.11.2020 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι προχώρησε σήμερα σε άντληση και του υπολοιπόμενου ποσού των € 50 εκατ. από την σύμβαση τιτλοποίησης απαιτήσεων έως 60 ημέρες. Η εν λόγω χρηματοδότηση, με επενδυτή την JP Morgan Chase Bank και εκδότη την PPC Energy Finance DAC, είναι χωρίς αναγωγή στη ΔΕΗ Α.Ε.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form