Επενδυτικές Σχέσεις - 07.10.2021

Συμφωνία για το σχηματισμό κοινοπραξίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της RWE Renewables

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η ΔΕΗ Α.Ε., μετά την ανακοίνωση της 9.2.2021, και την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού Συνεργασίας (Head of Terms) νωρίτερα αυτό το έτος, ανακοινώνει ότι, η θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες A.E. υπέγραψε συμφωνία με την RWE Renewables GmbH για το σχηματισμό κοινοπραξίας, για την πραγματοποίηση έργων ανανεώσιμών πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συνεισφέρει εννέα φωτοβολταϊκά έργα με συνολική ισχύ έως 940 MW, τα οποία βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, εντός των ορίων του πρώην Λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου. Η RWE Renewables GmbH έχει εξασφαλίσει ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων αντίστοιχου μεγέθους στην Ελλάδα με σκοπό να τα συμπεριλάβει στην Κοινοπραξία. Τα φωτοβολταϊκά έργα βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης: Τα πρώτα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το 2023.

Τα ποσοστά συμμετοχής στο κοινό επενδυτικό σχήμα θα είναι 51% για την RWE Renewables GmbH και 49% για την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form