Επενδυτικές Σχέσεις - 17.06.2021

Πρόσθετες Επεξηγήσεις επί του 3ου θέματος της ΤΓΣ 24.6.2021

Ανακοίνωση

 Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 3ου θέματος  της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2021, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis-metoxwn

Αθήνα,  17 Ιουνίου 2021

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form