Επενδυτικές Σχέσεις - 30.06.2021

Ολοκλήρωση συναλλαγής τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Ανακοίνωση

 

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 11.4.2021 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι, στις 29 Ιουνίου 2021, προχώρησε στο κλείσιμο της συναλλαγής τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών με το ονομαστικό ποσό της έκδοσης να ανέρχεται σε €325εκατ. Η εν λόγω χρηματοδότηση με επενδυτές την Carval Investors, την Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO και εκδότη την PPC Zeus DAC,  είναι χωρίς αναγωγή στη ΔΕΗ Α.Ε.

 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form