Επενδυτικές Σχέσεις - 19.04.2021

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2021 της ΔΕΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο 2021, ως εξής:

-        Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 : 20 Απριλίου 2021

-        Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dei.gr) της Ετήσιας Οικονομικής  Έκθεσης 2020 : 20 Απριλίου 2021

-        Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα  έτους 2020 : 20 Απριλίου 2021

-        Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 24 Ιουνίου 2021.

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2021

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form