Επενδυτικές Σχέσεις - 01.11.2021

Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη Πληροφορία

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ανακοινώνει ότι το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ είναι διαθέσιμο στην ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών / Παρουσιάσεις / Εταιρικές Παρουσιάσεις / Επικαιροποίηση Στρατηγικής - Νοέμβριος 2021 της ιστοσελίδας της.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form