Επενδυτικές Σχέσεις - 30.09.2021

Επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος της ΕΓΣ

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021


Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι οι επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2021, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form