Επενδυτικές Σχέσεις - 25.11.2021

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της ΕΓΣ

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2021, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form