Επενδυτικές Σχέσεις - 25.06.2021

Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις (σύμφωνα με τον ν. 4548/2018)

Ανακοίνωση

Ο Όμιλος ΔΕΗ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156  του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2020 ποσό ύψους € 35 εκατ.

 

Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής :

-           Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς ποσό ύψους € 34,57 εκατ.

-           Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 0,43 εκατ.

Αθήνα25 Ιουνίου 2021

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form