Επενδυτικές Σχέσεις - 16.12.2021

Έναρξη διαδικασιών απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 13.12.2021 την έναρξη των διαδικασιών για την απορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών της, «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη Α.Ε» σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 48-49 του Ν. 4843/2021 σε συνδυασμό με το Ν. 4601/2019 και τις φορολογικές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. Ως ημερομηνία αναφοράς των Λογιστικών Καταστάσεων συγχώνευσης ορίστηκε η 30.11.2021.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form