Επενδυτικές Σχέσεις - 23.11.2021

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η ΔΕΗ Α.Ε. (η Εταιρεία) σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007 όπως ισχύει και του Κανονισμού 596/2014, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, την 16.11.2021, τα κάτωθι πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, απέκτησαν κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές εκδόσεώς της, λόγω συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα ως εξής:

  • ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου , Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, 2.496 μετοχές, συνολικής αξίας € 22.464 και
  • ο κ. Κωνσταντίνος Χρυσάγης του Νικολάου Ειδικός Σύμβουλος Διοίκησης, 1.171 μετοχές συνολικής αξίας € 10.539.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form