Επενδυτικές Σχέσεις - 30.09.2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 29.9.2021 από την εταιρεία «Helikon Investments Limited» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή επενδύσεων για τον πελάτη της «Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV», στις 13.9.2021 η τελευταία κατείχε:

11.458.124 δικαιώματα ψήφου (ή 4,9388%) που ενσωματώνονται σε μετοχές, από 11.634.068 (ή 5,01%) στις 8.10.2020 και
3.575.981 δικαιώματα ψήφου (ή 1,54%) προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (Cash Settled Equity Swap) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του ν. 3556/2007, ως ισχύει, από 0 (ή 0%) στις 8.10.2020.
Ως εκ τούτου, η συνολική συμμετοχή της «Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV» στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε. (ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα) διαμορφώθηκε στις 13.09.2021 σε 15.034.105 (ή 6,48%) από 11.634.068 (ή 5,01%) στις 8.10.2020.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form