Επενδυτικές Σχέσεις - 27.09.2019

Οργανωτικές μεταβολές - Ανάθεση καθηκόντων

                                                                     Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 24.9.2019 αποφάσισε:

Ø  Την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Ανάπτυξης ορίζοντας τον κ. Ιωάννη Κοπανάκη.

Ο κ. Κοπανάκης ήταν Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης από τις 10 Ιανουαρίου 2017. Από την 1 Σεπτεμβρίου 2009 Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, και από το 2007 ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής. Έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής κατά τα προηγούμενα 6 χρόνια, ενώ από την ένταξή του στη ΔΕΗ, το 1985, και για 16 χρόνια εργάστηκε στη παραγωγική διαδικασία ως μηχανικός υπηρεσίας, προϊστάμενος συντήρησης και διευθυντής Ατμοηλεκτρικού Σταθμού. Είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος τίτλου MBA από το Nottingham Trend University. 

 

Ø  Τη σύσταση νέας επιτελικής Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης ορίζοντας ως επικεφαλής τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ανάργυρο Οικονόμου.

Ο κ. Οικονόμου είναι ο Νομικός Σύμβουλος της Επιχείρησης από την 1η Φεβρουαρίου του 2005. Νωρίτερα ήταν διαχειριστής – εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Στρατήγης & Συνεργάτες» και υπήρξε νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα αλλά και φορέων του Δημοσίου.

Έχει διατελέσει αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Νομικών Υποθέσεων της Euroelectric,  μέλος του ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ και της «Εγνατία Οδός A.E.».

Υπήρξε μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την Νομοθεσία περί Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης και Δικαίου της Ενέργειας.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form