Επενδυτικές Σχέσεις - 23.04.2019

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2019 της ΔΕΗ Α.Ε.

 Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, ως εξής:

- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018 : 23 Απριλίου 2019.
- Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( www.dei.gr ) της Ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης 2018 : 23 Απριλίου 2019.
- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα
έτους 2018 : 23 Απριλίου 2019.
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 27 Ιουνίου 2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2018, δεδομένου ότι η Εταιρεία κατέγραψε ζημίες για τη χρήση αυτή.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form