Επενδυτικές Σχέσεις - 17.10.2019

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Συγκρότηση σε σώμα

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Συγκρότηση σε σώμα

                                                                        Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 – μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., των κ. κ. Νικολάου Μπακατσέλου, Αναστασίου Μάνου, Σωκράτη Βερτέλλη, Ιωάννη Δημητριάδη, Χριστίνας Λάππα, Αικατερίνης Ονουφριάδου, Ηλία Παδουβά και Δημητρίου Σαντιξή, ως νέων μελών Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο της – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. – Εταιρίας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)» συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,
Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος,
Σωκράτης Βερτέλλης, Σύμβουλος,
Ιωάννης Δημητριάδης, Σύμβουλος,
Ηλίας Παδουβάς, Σύμβουλος,
Χριστίνα Λάππα, Σύμβουλος,
Κωνσταντίνος Μασούρας, Σύμβουλος,
Αικατερίνη Ονουφριάδου, Σύμβουλος,
Δημήτριος Σαντιξής, Σύμβουλος.
Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2022.
Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Μασούρα λήγει στις 27.6.2022.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form