Επενδυτικές Σχέσεις - 15.06.2019

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 2,3,4,5 & 8 της Η.Δ. της ΤΓΣ

                                                                     Ανακοίνωση Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων 2,3,4,5 και 8 της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2019, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης,  
https://www.dei.gr/Documents2/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%202019/%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%202345%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%208%20%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%93%CE%A3_27062019.pdf    

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2019 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form