Επενδυτικές Σχέσεις - 26.06.2019

Επεξηγήσεις επί του 7ου θέματος της ΗΔ της ΤΓΣ

                                                                                           Ανακοίνωση Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί του 7ου  θέματος  της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2019, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης,
https://dei.gr/Documents2/ΓΕΝΙΚΕΣ%20ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ%202019/Επεξηγήσεις%20επί%20του%207ου%20θέματος%20ΤΓΣ%2027062019.pdf  

 

 

Αθήνα, 2
6 Ιουνίου 2019 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form