Επενδυτικές Σχέσεις - 20.03.2019

Εμπορική πολιτική σε Πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης

Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 19.3.2019 αποφάσισε να συνεχίσει τη χορήγηση της έκπτωσης συνέπειας σε ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από την 1η Απριλίου 2019 και εφεξής.

Επιπλέον, ενέκρινε την αναπροσαρμογή του ύψους της παρεχόμενης έκπτωσης λόγω προπληρωμής σε 4% από 1η Απριλίου 2019.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form