Επενδυτικές Σχέσεις - 07.06.2019

Διευκρίνιση για την ΤΓΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση


Σε συνέχεια της από 4.6.2019 Πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. στις 27 Ιουνίου 2019 ( https://www.dei.gr/Documents2/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%202019/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%93%CE%A3%2027.6.2019%20(10).pdf  ), η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι η ορθή ημερομηνία για την υποβολή στην Εταιρεία της εξουσιοδότησης που αφορά στον διορισμό ή στην τυχόν ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου/ων των Μετόχων, είναι μέχρι την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form