Επενδυτικές Σχέσεις - 31.08.2019

Απόφαση Δ.Σ. για τα τιμολόγια

                                                                        Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι το Δ.Σ. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

  1. Την αναπροσαρμογή των τιμολογίων Μ.Τ. και Χ.Τ. συνυπολογιζομένης της μείωσης στο ΕΤΜΕΑΡ και ΦΠΑ.
  2. Την μείωση της έκπτωσης συνέπειας από 10% σε 5%.
  3. Την θέσπιση ρήτρας CO2 στη  Χ.Τ. μηδενικής, με τα σημερινά δεδομένα, επίπτωσης.
  4. Την κατάργηση της έκπτωσης επί της εφαρμοζόμενης  ρήτρας αναπροσαρμογής CO2 στα τιμολόγια Μ.Τ.
  5. Την έκπτωση 50% στο μη επιδοτούμενο μέρος του ανταγωνιστικού σκέλους του ΚΟΤ για άτομα με μηχανική υποστήριξη.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2019

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form