Επενδυτικές Σχέσεις - 21.08.2019

Πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της ΗΔ της ΕΓΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                                  Ανακοίνωση Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου 2019, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, 
https://www.dei.gr/Documents2/ΓΕΝΙΚΕΣ%20ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ%202019/Πρόσθετες%20Επεξηγήσεις%20επί%20του%202ου%20θέματος%20ΕΓΣ%2022082019%20ορθή%20επανάληψη.pdf

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2019 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form