Επενδυτικές Σχέσεις

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
σας γνωστοποιούμε τις παρακάτω συναλλαγές:

 

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Ευάγγελος Μαγείρου

Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε.

03/03/2006

700

13.174,00

Πώληση

Μετοχή

Αναστάσιος Πέτρου

Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε.

16/03/2006

500

9.550,14

Πώληση

Μετοχή

Ανάργυρος Οικονόμου

Νομικός Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε.

12/04/2006

600

11.640,00

Πώληση

Μετοχή

Γεώργιος
Κόλλιας

 

Γενικός
Διευθυντής

19/01/2007

 

660

 

13.860,00

Πώληση

 

Μετοχή

 

Ανάργυρος Οικονόμου

Νομικός Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε.

03/10/2007

 

200

 

5.460,00

Πώληση

 

Μετοχή

 

Εμμανουήλ Παναγιωτάκης 

Διευθυντής

20/11/2009

7.000

96.234,72

Αγορά

Μετοχή

Μερσίνη Πετρούλια

Υπόχρεο
Πρόσωπο

21/06/2010

700

9.086,00

 

Πώληση

Μετοχή

Νικόλαος Πολύζος

Υπόχρεο Πρόσωπο

24/11/2010

5.000

58.667,37

Αγορά

Μετοχή

Νικόλαος
Πολύζος

Υπόχρεο Πρόσωπο

30/11/2010

2.500

26,762,90

Αγορά

Μετοχή

Κατζούρου
Αλεξάνδρα

Πρόσωπο Συνδεδεμένο με Υπόχρεο
Πρόσωπο

16/06/2011

6.250

57.086,37

Πώληση

Μετοχή

 Τσαρούχας Γεώργιος

Πρόσωπο Συνδεδεμένο με Υπόχρεο
Πρόσωπο

 23/11/2011

 500

2.249,32

Αγορά

 Μετοχή

Κουταλιάγκας Νικόλαος

Υπόχρεο Πρόσωπο

26/04/2012

1.200

3.421

Αγορά

Μετοχή

Κουταλιάγκας Νικόλαος

Υπόχρεο Πρόσωπο

26/04/2012

1.200

3.281

Πώληση 

Μετοχή 

 Κουταλιάγκας Νικόλαος

 Υπόχρεο Πρόσωπο

 16/05/2012

1.000

1.667,28

 Αγορά

 Μετοχή

 Κουταλιάγκας Νικόλαος

 Υπόχρεο Πρόσωπο

 24/05/2012

 540

 765,17

 Αγορά

 Μετοχή

 Κουταλιάγκας Νικόλαος

 Υπόχρεο Πρόσωπο

 01/06/2012

 970

 1.254,75 

 Αγορά

 Μετοχή

 Κουταλιάγκας Νικόλαος

Υπόχρεο Πρόσωπο

11/07/2012

2.510

5.920,75

Πώληση

Μετοχή

 Πέτρος Αλεξάκης

 Υπόχρεο Πρόσωπο

 29/01/2013

 2.300

 17.369,73

 Αγορά

 Μετοχή

 Πέτρος Αλεξάκης

 Υπόχρεο Πρόσωπο

01/02/2013

 2.300

 15.475,48

 Πώληση

 Μετοχή

 Νικόλαος Βερνίκος

 Υπόχρεο Πρόσωπο

 27/12/2013

 862

 9.087,42

Πώληση

 Μετοχή

 Γρηγόριος Ντάλης

 Υπόχρεο Πρόσωπο

 30/12/2013

 1.000

 
10.843,00

 Πώληση

 Μετοχή

 Γρηγόριος Λογοθέτης  Υπόχρεο Πρόσωπο 12/03/2020 5.100 9.565,05  Αγορά  Μετοχή
 Γρηγόριος Λογοθέτης  Υπόχρεο Πρόσωπο 26/03/2020 5.100 11.747,12 Πώληση  Μετοχή
Κωνσταντίνος Aλεξανδρίδης  Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 29/09/2020 4.000 20.160,00 Αγορά Μετοχή 
 Στέφανος Θεοδωρίδης  Υπόχρεο Πρόσωπο  06/04/2021   1.000 9.000,00  Αγορά Μετοχή
Στέφανος Θεοδωρίδης Υπόχρεο Πρόσωπο 16/11/2021 2.496 22.464,00 Αγορά Μετοχή
Κωνσταντίνος Χρυσάγης Υπόχρεο Πρόσωπο 16/11/2021 1.171 10.539,00 Αγορά   Μετοχή 
 

 

 

 

Πληροφοριακό Σημείωμα Αναφορικά με το Ν.3556

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form