Επενδυτικές Σχέσεις

Οδηγίες Ε.Κ. αναφορικά με το άρθρο 19 του Κανονισμού (Ε.Ε) Αρ. 596/2014


Οδηγίες γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συναλλαγών προσώπων που ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα (Υπόχρεα Πρόσωπα) αρχείο pdf.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form