Επενδυτικές Σχέσεις 

Η ΔΕΗ επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης μέσα από την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της. 

Η πρώτη φάση της επόμενης μέρας.

Η ΔΕΗ επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης μέσα από την υλοποίηση των ακόλουθων στρατηγικών προτεραιοτήτων:

- Την εφαρμογή του “Green Deal” στην παραγωγή ενέργειας, μέσω του ταχύτερα εφαρμοζόμενου σχεδίου απολιγνιτοποίησης στην Ευρώπη και αύξηση των επενδύσεών σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
- Την ψηφιοποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας σε όλες τις δραστηριότητες.
- Την τοποθέτηση του Πελάτη στο επίκεντρο της προσοχής επεκτείνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και την είσοδο σε νέους επιχειρηματικούς τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση.

Θέλετε να επικοινωνήσετε με τις Επενδυτικές Σχέσεις;

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων
Χαλκοκονδύλη 30,104 32, Αθήνα

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form