Ανθρώπινο Δυναμικό

Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Στις παραγωγικές μας δραστηριότητες εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, τα οποία πιστοποιούμε με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 45001:2018

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, βοηθά τις Επιχειρήσεις να αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, την ποιότητα εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την ικανοποίηση και ευημερία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες της Επιχείρησης.

Η ΔΕΗ ΑΕ, κυρίως στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ), τα οποία και πιστοποιεί σταδιακά.

Η ΔΕΗ ΑΕ διαθέτει πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας κατά ISO 45001:2018 στις ακόλουθες παραγωγικές μονάδες.

Σταθμοί  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018

Λιγνιτικές Μονάδες Μονάδες Φυσικού Αερίου Πετρελαϊκές Μονάδες
ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου ΑΗΣ Αθερινόλακκου
Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΑΗΣ Κομοτηνής ΑΗΣ Χανίων
Λιγνιτική Μελίτης ΑΗΣ Αλιβερίου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων
  ΑΗΣ Μεγαλόπολης V ΑΗΣ Σορωνής
    ΑΗΣ Κατταβιάς
    ΤΣΠ Σκύρου

Σημείωση: Στα Ορυχεία Κεντρικού και Νότιου Πεδίου καθώς και στις Υποστηρικτικές Μονάδες του Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας εφαρμόζεται το BS OHSAS 18001:2007 και είναι σε εξέλιξη η πιστοποίησή τους σε Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018.

Τέλος, η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Θερµοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, έχει αναλάβει την εφαρμογή των συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στους ΥΗΣ της ∆ΕΗ Α.Ε. και τη διαδικασία πιστοποίησής τους στο πρότυπο ISO 45001:2018.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form