Ανθρώπινο Δυναμικό

ΕΣΥΠΠ ΔΕΗ

Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) αποτελεί την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) της εταιρείας μας.

Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) αποτελεί την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) της εταιρείας μας.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της η ΔΥΑΕ ως ΕΣΥΠΠ:

  • Συντονίζει, τη λειτουργία των ΤΑ και ΙΕ της Επιχείρησης.
  • Μεριμνά για την εκπόνηση Μελετών Γραπτής Εκτίμησης της Επικινδυνότητας.
  • Ενημερώνεται για τις καταγραφές στα βιβλία παρατηρήσεων και υποδείξεων των ΤΑ και ΙΕ και μεριμνούν για την ενημέρωση της ιεραρχίας της Επιχείρησης
  • Μεριμνά και εκπονεί Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων και των μελετών αντιμετώπισης τους.
  • Φροντίζει για την εφαρμογή των Μόνιμων Οδηγιών που άπτονται της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και των Οδηγιών Ασφάλειας Εργασίας από τις Μονάδες της Επιχείρησης μέσω των Επιθεωρήσεων των εργασιακών χώρων.
  • Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την ΕΣΥΠΠ, καθώς και όλου του προσωπικού της Επιχείρησης για θέματα που άπτονται της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
  • Φροντίζει για τη σωστή διαχείριση του υπάρχοντος εξοπλισμού (μετρήσεων και ιατρικού -διαγνωστικού) και εισηγούνται την προμήθεια νέου εξοπλισμού.
  • Προμηθεύεται και χορηγεί τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας και τον κατάλληλο Πυροσβεστικό Εξοπλισμό στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Επιχείρησης.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form