Ανθρώπινο Δυναμικό

ΕΞΥΠΠ ΔΕΗ

Η ΔΥΑΕ είναι αδειοδοτημένη ΕΞΥΠΠ με δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης σε πελάτες, εντός και εκτός του Ομίλου ΔΕΗ ΕΞΥΠΠ.

H ΔΕΗ, ως Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), παρέχει προς τρίτους υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, μέσω της ΔΥΑΕ, που είναι από το 2012 αδειοδοτηµένη Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης, µε δυνατότητα να παρέχει προς τρίτους υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας στην εργασία εντός και εκτός του Ομίλου της ∆ΕΗ.

Η ΕΞΥΠΠ ΔΕΗ έχει συνάψει συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών Τ.Α ή/και Ι.Ε καθώς και λοιπές υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, με τον ΔΕΔΔΗΕ, τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε, την ΕΠΟ και εποχιακά με μικρούς πελάτες σε νησιά (ξενοδοχειακές μονάδες).

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form