Ανθρώπινο Δυναμικό

Δράσεις για την πανδημία Covid–19

Η Διεύθυνση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία προχώρησε σε μια σειρά δράσεων για την πανδημία του Covid–19.
 • Ενσωμάτωση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων και οδηγιών των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ανά  δραστηριότητα  ( Παραγωγή ,  καταστήματα  Πωλήσεων, κεντρικά γραφεία)
 • Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης για την πανδημία,
 • Δημιουργία δικτύου επιδημιολογικής επιτήρησης και αντιμετώπισης κρουσμάτων
 • Ενσωμάτωση υγειονομικών πρωτοκόλλων και οδηγιών διαχείρισης κρουσμάτων του ΕΟΔΥ, με επιπλέον προβλέψεις ανά δραστηριότητα (παραγωγή, ορυχεία, εμπορικές δραστηριότητες, υποστηρικτικές υπηρεσίες
 • Επαναλαμβανόμενους εκπαιδευτικούς κύκλους, προς ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των αρμοδίων.
 • Άμεση λήψη μέτρων για τις ευπαθείς ομάδες, με τη ρητή προστασία των ανηκόντων σε ομάδες υψηλού ή/και ενδιάμεσου κινδύνου.
 • Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων κ.λπ.

Eπιπρόσθετα προληπτικά μέτρα:

 • Προληπτική διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων με μοριακό τεστ RT-PCR τακτικά ανά 15νθημερο και έκτακτα με βάση επιδημιολογικές παρατηρήσεις , στο κρίσιμο προσωπικό (παραγωγής ,  ορυχείων και των front office των Καταστημάτων) με έξοδα της Επιχείρησης (έγιναν μέχρι σήμερα πάνω  από 11.000  τεστ στην Περιφέρεια Αττικής και πάνω από 10.000  τεστ στην υπόλοιπη Ελλάδα).
 • Θερμομέτρηση, κατά την είσοδο σε κάθε χώρο, εργαζομένων και τρίτων (εγκατάσταση πυλών σε κεντρικά κτίρια και στα λοιπά προμήθεια φορητών θερμομέτρων).
 • Ενημέρωση εργαζομένων για τα θέματα του κορωνοϊού, με  συνεχείς   αναρτήσεις  οδηγιών  στο εσωτερικό διαδίκτυο στη θέση «Δημοσιεύσεις ΔΥΑΕ»
 • Συνεχείς ενημερώσεις προσωπικού με τηλεδιασκέψεις, παρουσιάσεις, τηλε-εκπαιδεύσεις, καθώς και με απαντήσεις σε ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για όλα τα θέματα του κορωνοϊού
 • Εκπαίδευση τόσο των προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Μονάδων, όσο και των Υπεύθυνων/Συντονιστών και του προσωπικού ασφαλείας αυτών.
 • Αποστολή ηλεκτρονικά αφισών/φυλλαδίων  προς ανάρτηση σε όλους τους χώρους εργασίας για τα ισχύοντα κάθε φορά μέτρα (πλύσιμο των χεριών, αντισηψία, θερμομέτρηση, αποστάσεις, χρήση μάσκας, πληρότητα χώρων), καθώς και για προτροπή εμβολιασμού.
 • Ανάρτηση στο εσωτερικό δίκτυο (portal) χρήσιμων βίντεο και εκπαιδευτικών σεμιναρίων (θερμομέτρηση - μέσα προστασίας).
 • Συνεχείς προφορικές ενημερώσεις στο προσωπικό από τους κατά τόπους Ιατρούς Εργασίας. Πραγματοποιήθηκαν 189 ενημερώσεις στον όμιλο ΔΕΗ από Ιατρούς Εργασίας σχετικά με τη νόσο Covid-19 (131 ενημερώσεις στη ΔΕΗ ΑΕ και 58  στο ΔΕΔΔΗΕ, των οποίων ο μέσος όρος διάρκειας ήταν μία ώρα).
 • Έλεγχοι από τους κατά τόπους Τεχνικούς Ασφάλειας των Σταθμών και των Ορυχείων για την τήρηση των εκάστοτε μέτρων. Έκτακτοι έλεγχοι ομάδας Τεχν. Ασφάλειας στις Κεντρικές Υποστηρικτικές Διευθύνσεις, όταν κρίθηκε αναγκαίο για την τήρηση των μέτρων.


Σύσταση  Επιτροπών ελέγχων/έκτακτων επιθεωρήσεων (ανά γεωγραφική περιοχή) για την τήρηση των μέτρων, κυρίως σε Μονάδες πρώτης γραμμής. Οι  επιθεωρήσεις   γίνονται  με βάση λίστα ελέγχου, ενώ συμπληρώνεται έντυπη αναφορά προς τον Γενικό Διευθυντή της επιθεωρούμενης Μονάδας και τον ΓΔ/ΑΝΠΟ,  Οι επιθεωρήσεις που εκπορεύονταν από τις Κεντρικές Υπηρεσίες  αφορούσαν τόσο την  Περιφέρεια Αττικής όσο και την Περιφέρεια Πελοποννήσου -Ηπείρου.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form